mandag 27. juli 2015

Dagen derpå
Nok en vellykka festival er over - og den har satt sitt grønne preg på Gamlebyen i over tre dager til ende.
Ett av høydepunktene for meg var dette - Hilde Louise & the Orchestra, på søndag:Antrekket i år, pælær og regntett anorakk!


Spot ihuga fan av Gamlebyen!


Årets humlebilde
Måtte jo ha med et bilde av årets humler...
Om blomster - en blog


søndag 26. juli 2015

Blogger´s Sunday Walk - Summer and July
The bonus of the walk inspired by the bouquets made by Victoria in the novel The secret language of flowers.
Turens bonus... inspirert av Victorias blomsterbuketter i romanen Blomstenes hemmelige språk.
Malva og muskatt malva betyr på blomsterspråket delikat skjønnhet, mildhet og noe søtt!

The Morning Glory closed her bell in the drizzling rain.
Moning Glory lukka bjella i duskregnet.Mullein/Verbascum in focus.
Kongelys i fokus.The flora is beautiful and varied now. 
Floraen er vakker og mangfoldig nå.

New refreshments appeared along the path.
Nye forfriskninger dukka opp langs veien.

I passed several typical farms for the coastal culture, white farmhouse in the Swiss style and red barns and farm buildings.
Jeg passerte flere typiske bondegårder for kystkulturen, hvite våningshus i sveitserstil og røde låver og gårdbygninger.The landscape changes noticeably when carrying hogs in the area, I feel almost lost ...
Landskapet forandres merkbart når det foretas hogs i området, jeg kjenner meg nesten ikke igjen...

Spot is a faithful companion. Here he has started exploring the trail of Kråkerøy Trial club.
Spot er en trofast turkamerat. Her utforsker han løypa til Kråkerøy Trial klubb.
Kråkerøy is also called The Island of Flowers, and the island is so appropriately named.
Kråkerøy er også kalt Blomsterøya, og øya bærer sitt navn med rette.
Yarrow / Achillea has a number of variations from white to pink and deep red flowers and over 1000 different  appearances.
Ryllik/Achillea har et utall av variasjoner fra hvite til rosa og dyprøde blomster og over 1000 ulike utseender.

I thought this was the flower of alder, but are a little unsure. The leaves are heart-shaped. I must study the fruit closer when fall comes, to identify the tree. Small and beautiful they are in any case ...
Jeg trodde dette var blomsten til gråor, men er litt usikker. Bladene er hjerteforma. Jeg får studere frukten nærmere når høsten kommer for å identifisere treet. Små og vakre er de i alle fall ... 

Today, Summer and July month Blogger's Sunday Walk will take place after a night of rain and heavy gray clouds in the sky. When I planned the datum, I had not in mind that there would be Moon Festival Attempt on that day. I made the reservation last Autumn and could well have avoided the collicion.
My trip today is not the trip I had planed We'll see what the day will bring. A walk will be walked with Spot anyway.
I have not done any marketing for this current Blogger's Sunday Walk. In recent times, participation has been lacklusted and interest declining even it is friluftsår  (Norwegian year for staying outside) and people mostly are good at getting out of the house summertime.
Those of you who take the challenge, are welcome to give a little hint about it in the comments window, so I'll check and makes a collection of information if it turns out that some are tempted to join the arrangement.
For bloggers who do not know Blogger's Sunday Walk I recommended to take a look at the label  -or tab text for more information.
Good walking!

I dag arrangeres sommerens og juli måneds Blogger´s Sunday Walk etter en natt med regn og tunge grå skyer på himmelen. Da jeg planla datoen, hadde jeg ikke i tankene at det skulle være Månefestivalavslutning på denne datoen. Enda jeg bestilte billettene i høst og kunne godt ha unngått sammenfallet.
Dagens tur blir ikke den turen jeg hadde sett for meg. Vi får se hva dagen vil bringe. Tur blir det i alle fall med en firbeint i huset.
Jeg har ikke gjort noen markedsføring for denne dagens Blogger´s Sunday Walk. De siste gangene har deltakelsen vært laber og interesssen synkende enda det er friluftsår og folk stort sett er flinke til å komme seg ut. 
De av dere som tar utfordringen, er velkomne til å gi et lite hint om det i kommentarfeltet mitt, så tar jeg kontakt og lager en samleside om det viser seg at noen fristes.
For bloggere som ikke kjenner til Blogger´s Sunday Walk, anbefales å ta en kikk på etiketten eller fana for mer informasjon.
God tur!

lørdag 25. juli 2015

Ordet nærvær i boka Blomstenes hemmelige språk
Jeg har en egen etikett med tittelen Nærvær. Jeg "samler" på bøker med det ordet i teksten - og det spesielle er at nesten hver bok jeg har lest etter at den ble til, har ordet nærvær mellom permene. Det sier seg sjøl at når man først er blitt oppmerksom på et eller annet, dukker det stadig opp enten i form av ord, bilder, toner eller lukter. Det er en ufravikelig erkjennelse...
Aldri har jeg sett så mange hundeiere etter at jeg sjøl fikk hund. Oppmerksomheten om det aktuelle temaet skjerpes til de grader...
På side 246 står det skrevet:
Vi snakket lite; verken hun eller jeg kunne kommunisere i nærvær av min nakne tilstand, men tausheten ble mer komfertabel etter som dagene gikk.
Blomsten for taushet er belladonna, jeg har ennå ikke funnet en blomst som står for nærvær i sin enkelhet... eller kommunikasjon.
Jeg ønsker meg en oversikt der betydningen er nøkkelordene, men så langt har jeg ikke funnet noen, verken i bøker eller på nettsider. Victoria, hovedpersonen i boka Blomstenes hemmelige språk, lagde en slik...

Månefestivalen 15 år
Månen lyser over festivalen mens CCowboys, byens eget band, spiller på scenen i Gamlebyen vår.
Mer kommer utover dagen...

Spot og jeg tok byferga fra Smertu til Gamlebyen. Det var litt tid å vente for en som var kald og utålmodig.Endelig mulig å komme seg avsted.
Hm her var det annet underlag enn hva jeg er vant til, brostein...
Og masse ting å bli nysgjerrig på i alle bodene langs gatene og på markedet.
Stas med ansiktsmaling!
Den grønne profilen på festivalen var synlig overalt. Her får alle barn så sin egen grønnkål.
Vafler er ikke alltid til for å deles... Det var stor etterspørsel og laaaang kø for å få!
Vi traff rett tid på byferga tilbake. Nok en gang lot  Spot alle andre passasjerer gå først om bord. Og han fant seg en fin sitteplass.
Vi kjørte forbi Isegran der det legges siste hånd på forberedeslene til Anno - høstens serie på NRK.
Vi kom hjem før det starta å regne. I kveld er det enda flere konserter.