torsdag 21. august 2014

Garden party; Grape harvest
Ripe grapes in the greenhouse.
A basket full of lovely sweet grapes.
Served in silver bowl with grape design...
A small glass of red wine as well!

Aktivitet på streikestrikkekaféen
Jeg fant i det minste ut at jeg skal hekle bursdagskrona til Mikkel på annet vis, være mer kreativ, men fremdeles bruke det gamle silkebroderigarnet... tror jeg... hvis ikke noe bedre egna dukker opp i garnkurven.
Nystarta arbeid på Solfrid. Vi pleier ellers å være sammen på den ordinære strikkekaféen for oss kollegaer på skolen.
Samarbeid må til når problemer skal løses. Ikke alle oppskrifter er like enkle å forstå. Halvpatent-teknikken er da litt avansert også!
I sofaen, Laila og Berit. 
Men samarbeid om prissetting ville vi andre ikke være med på! Laila, du får uansett ikke god nok betaling for slitet, håndarbeid er ikke verdsatt nok....
Streiken fortsetter!

onsdag 20. august 2014

På vandring i Gamlebyen med streikende lærere
Tidliegere kollega på naboskolen, lokalhistoriker og forfatter Svein Skahjem fortalte med innlevelse og engasjement om livet i Gamlebyen fra den spede starten på midten av 1500-talet fram til vår tid. Bildet øverst viser huset til kunstneren Waldemar Dahl. Kollega Arne Ulfeng Hansen som har vokst opp i Gamlebyen, krydra med sjølopplevde historier.
I det gule huset bodde Gamlebyens første skoleleder. Rektor Haugen hadde over 200 elever i klassen å ta hånd om. Humoristisk ble det nevnt at .... ja, jeg vil ikke nevne det!
(Se jeg skriver ja, positivt, ikke neiiiii som vi så ofte hører i starten av et svar!)
Hans Nilsen Hauge var slaktersvenn i det rosa huset, og alle stein som er brukt til å bygge de militære verkene, er brent i egne ovner rett bak festningsvollene.
Gledelig gjensyn med tidligere kollega som nå lever et godt liv som pensjonist i Gamlebyen. Full støtte til oss streikende fra Tone!
Bakgården til Tone. De fleste husene i Gamlebyen har fantastiske bakgårder med bungnede frukttrær og blomsterbed i fullt flor.
Gymsalen til Gamlebyens skole som nå huser Plusskolen. På vollene rett utenfor vokser nydelige, ville blomster.
Den gamle ringeklokka er detaljer som jeg tidligere ikke har lagt merke til.
Men i dette huset har det skjedd viktige begivenheter. 
15.august 1814 ble konvensjonen om våpenhvile mellom Sverige og Norge undertegnet av kong Carl Johan nettopp i Commandantgaarden. Norges fikk sin selvstendighet, Grunnloven sin legetimitet, og Kieltraktaten skulle ikke lenger gjelde.
Fra Commandantgaardens grønne lunge.
Byvandringen ble en stor opplevelse, vi fikk ny kunnskap om livet i byen. Det ble en fin bruk av noen formiddagstimer under streiken. Takk for initiativet!
Noen lærere er på jobb, og på sletta foran tårnet på Isegran "slo elevene på ring", også det praktisk undervisning som formidler viktig kulturhistorie. Har mange ganger tenkt et prosjekt med leker fra "gamle dager". Unger må ikke slutte å leke! Hvem vet lenger hva det er "å kaste på stikka"? Hva kan elever lære av gamle leker og aktiviteter? En hel haug...Alma og Mikkels kroner
Jeg starta med to omganger fm, så hullbord/løpegang med dst og 2 lm for å tre bånd gjennom, så to omganger med fm igjen. Videre hekla jeg sikksakkbord etter den siste oppskriften her.

Border som kan være aktuelle til Mikkels krone:
Det siste mønsteret er til OL-lua fra 1994. Den strikka jeg til vi skulle til Lillehammer og avslutningsseremonien.
Almas krone ferdig hekla.
Bare litt garn igjen av de to nøstene, så Mikkels krone blir av litt forskjellig garn!

tirsdag 19. august 2014

Sagas første krone

Saga må jo få en skikkelig Sagakrone i bunadstil!

Kronebord 2
Rosa i midten er ikke med!
Legg opp 99 luftmasker, lag en ring med 1 kjm i 1. lm. 
Neste omg : 1 lm, så fortsett med fm om en metalltråd. Jeg valgte å hekle tre omganger med fm rundt en metalltråd. 2 lm om skjøten over til neste omgang!

Hekle etter diagrammet. Det blir 9 segmenter.
Heklenål 2 mm, garn Nora
Diameter: 11 cm
Jeg har prøvd å "oversette" diagrammet til tekst: 
For hver av de 10 fm skal det på neste omg jevnt økes til 20 fm, dvs  to i hver fm mens den 11 fm hoppes over!
1 kj over første fm og hekle  3 lf som erstatter 1 fm, 17 fm, så 3 lm, hopp over to masker, så 18 fm osv
1 kj over første fm, så 3 lm som erstatter første fm og så 15 fm, 3 lm, 1 fm i lmb, 3 lf, 16 fm osv
Fortsett etter samme system, men med 12 fm og 4 lmb.
Neste omgang betsår av 10 fm, og her har jeg minka på antall lm i den store buen for å "stramme opp" og gi krona form. Jeg har hekla 6 lm i steden for 9. 
I steden for 4 pikoter har jeg hekla kun 2 pikoter med 3 fm mellom hver i den innerste store lmb.

Klart for den delte buen der omgangen har 6 fm  mellom lmb-ene . Jeg har hekla følgende 3 lm, 1 fm i 1lmb, 6 lm, 1 fm  i første pikot,  så 3lm, 1 fm i neste pikot, 6 lm, 1 fm i siste lille lmb, 3 lm før neste 6 fm.
Begynte etter at borden var hekla ferdig, med å lage høyere kant av staver.
2. omgang etter følgende rekke, 6 staver, 1 luftmaske, 3 staver 1 lm, 12 staver
3. omgang 4 staver, 1m, 3 staver, 1 lm 8 staver
4. omgang lik 2. omgang
5. lik 1, så 4 omganger med fastmasker.
Løpegang til bånd: hekla fm i hver løkke i den første av de siste 4 omgangene fm.
Neste omgang 5 lm, 1 dbs, 2 lf, hopp over 2 fmløkker, 1 dbs, 2 lm .....ut omgangen. Deretter en omgang fastmasker  - før begge kantene, ytre og inndre,  hekles sammen med fm.
Løpegang for silkebånd og paljetter og perler til pynt!
Nå er krona ferdig hekla. Stiver den sammen med de to andre som jeg skal hekle. Venter litt med pynten... 

I ettertid har jeg funnet dette bildet på nettet, og en viss likhet kan man jo si det er på Sagas krone og denne! Mye inspirasjon å hente på søkeordet "brudekroner".

Andre hekla brudekroner.